Porady anarchistyczne >>

Co zrobić jeżeli zostaniecie zatrzymani przez policję !
1. Policja ma prawo zatrzymać każdą osobę (z wyjątkiem osób posiadających immunitet), ale jedynie wówczas gdy zachodzi podejrzenie, że osoba ta popełniła przestępstwo. 2. Decyzja o zatrzymaniu powinna określać moment zatrzymania co do minuty (prawo nie dopuszcza przekroczenia 48 godzin nawet o 5 minut). 3. Przysługuje wam możliwość złożenia zażalenia na tę decyzję do sądu rejonowego. Sąd jest zobowiązany do niezwłocznego rozpoznania sprawy i jeżeli uzna, że zatrzymanie jest bezzasadne, powinien nakazać zwolnienie. Jeżeli zostaliście już zwolnieni, stwierdza jedynie, że zatrzymani zostaliście bezprawnie. (więcej)

ABC Demonstranta
Demonstracja Jasne, iż istnieją różnice pomiędzy jedną, a drugą demonstracją. Często mówimy sobie, iż na demonstracji nic się nie stanie i często mamy rację. Jednak pewne podstawowe warunki należy sobie wziąć do serca, albowiem inaczej sami się wystawiamy i nie mamy szans w ewentualnym starciu z naszymi przeciwnikami -Tak było np. na demonstracji 1 majowej 2001 w Warszawie która stała się obiektem policyjnych akcji.....(więcej)